Hvad er UFD-Foreningen?

UFD-foreningen er et fagligt og socialt fællesskab for medlemmer af Udenrigsministeriet 'Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati', UFD, som er Danmarks beredskab af civile eksperter, som udsendes til krisestyringsmissioner og valgobservationsmissioner.

Danmark kan med kort varsel stille med eksperter til konfliktforebyggende og fredsbevarende opgaver og til fremme af demokrati overalt på kloden.


Udenrigsministeriet udsender såldes løbende danskere, som er optaget i beredskabet Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati (UFD) til internationale missioner til verdens brændpunkter i regi af EU og OSCE.

Tidligere hed dette beredskab i Udenrigsministeriet: Freds- og Stabiliseringsberedskabet. Og endnu tidligere: Det Internationale Humanitære Beredskab.

UFD er forankret i Udenrigsministeriets kontor for Migration, Stabilisering og Skrøbelighed. Administrationen af UFD er udliciteret til konsulentfirmaet Niras.

Beredskabet består af civile eksperter, som har faglig ekpertise i demokratiprocesser, valg, konfliktløsning og fredskabelse, og som har sproglige kompetencer til at udfylde de pågældende opgaver.
 
UFD-foreningen er politisk neutral, og foreningens formål er at udgøre en fælles faglig og social platform for medlemmer af Udenrigsministeriets UFD.
 
UFD-foreningen afholder en årlig generalforsamling, typisk i marts, med formandens årlige beretning, valg af medlemmer til bestyrelsen og en arbejdsplan for det kommende år.
 
 
Medlemskab
Medlemskab af UFD-foreningen er alene for medlemmer af Udenrigsministeriets Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati, UFD.

Et medlemskab af foreningen - det årlige kontingent - er 200 kr. (år 2023), som indbetales til UFD-foreningens konto
 
Reg. 5479
Konto 0004273165
 
Et kontingent følger kalenderåret.
Husk at oplyse dit navn og kontingentår ved indbetaling.
 
På seneste generalforsamling blev det vedtaget, at kontingetet fra 2024 sættes op til 250 kr. om året.
 
 
UFD-foreningens historie
Foreningen blev stiftet i 2011 under navnet IHB-foreningen (Foreningen for medlemmer af Det Internationale Humanitære Beredskab) og skiftede navn i 2011 til FSB-foreningen (Foreningen for medlemmer af Freds- og Stabiliseringsberedskabet), da Folketinget vedtog en samordning af dansk udenrigspolitik, forsvarspolitik og udviklingspolitik.

I 2023 skiftede foreningen navn til UFD-foreningen (Foreningen for medlemmer af Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati - og på engelsk er: Association for Members of the Deployment Facility for Peace and Democracy, DFPD, by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark.
 
 
Udenrigsministeriets beskrivelse af UFD
Læs Udenrigsministeriets beskrivelse af UFD-beredskabet her.

 
UFD-Nyt
Fire gange årligt udkommer det digitale magasin UFD-Nyt af Udenrigsministeriet i samarbejde med Niras. Læs UFD-Nyt her.
 
 
Løbende møder med Udenrigsministeriet og Niras
Bestyrelsen har regelmæssige møder med Udenrigsministeriet og det administrerende konsulentfirma NIRAS.

Her informeres bestyrelsen om nye udviklinger og Danmarks udenrigspolitiske prioriteringer i regi af valgmissioner og krisemissioner i regi af EU og OSCE.

Bestyrelsen informerer, hvad der optager medlemmerne af udfordringer og spørgsmål, fx udvælgelseskriterier til missioner, sikkerhed, evalueringer, aflønning og forbedring af vilkår i forbindelse med udsendelser.
 
 
Medlemsmøder og fællesskab
UFD-foreningen holder løbende medlemsmøder i form af tema-aftener, debat og samtale om relevante og aktuelle emner.
 
Møderne er alene for medlemmer af UFD-foreningen og er gratis for medlemmer.
Eter møderne holder vi som regel fællesspisning.

Foruden denne hjemmeside findes en facebook-side for medlemmer af UFD-foreningen: 'UFD-foreningen - debatforum'.
UFD-foreningen