UFD-foreningen

UFD-foreningen er for medlemmer af Udenrigsministeriets civile beredskab af internationale valgobservatører og civile eksperter i krisestyring, monitorering og kapacitetsopbygning.
Beredskabet hedder: Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati, UFD.
Herfra udsender Udenrigsministeriet civile ekspter til adskillige internationale OSCE-missioner, EU-missioner og FN-missioner.

Danmark kan med kort varsel stille med eksperter til konfliktforebyggende og fredsbevarende opgaver og til fremme af demokrati overalt på kloden.

Udenrigsministeriet udsender såldes løbende danskere, som er optaget i beredskabet, til internationale missioner til verdens brændpunkter.

UFD er forankret i Udenrigsministeriets kontor for Migration, Stabilisering og Skrøbelighed. Administrationen af UFD er udliciteret til konsulentfirmaet Niras.

Beredskabet består af civile eksperter, som har faglig ekpertise i demokratiprocesser, valg, konfliktløsning og fredskabelse, og som har sproglige kompetencer til at udfylde de pågældende opgaver.
 
UFD-foreningen er politisk neutral, og foreningens formål er at udgøre en fælles faglig og social platform for medlemmer af Udenrigsministeriets UFD.
 
UFD-foreningen afholder en årlig generalforsamling i marts, med formandens årlige beretning, valg af medlemmer til bestyrelsen og en arbejdsplan for det kommende år.
I løbet af året arrangeres faglige og sociale arrangementer for foreningens medlemmer, inkl. en årlige spørgetime med Udenrigsministeriet og Niras.
 

UFD-foreningens historie

I 1994 besluttede Folketinget af oprette et civilt beredskab, Det Internationale Humanitære Beredskab, IHB. En samordning af dansk udenrigspolitik, forsvarspolitk og udviklingspolitik.

Forenigen for medlemmer af beredskabet blev oprettet i 2011, hvor beredskabet havde skiftet navn til Freds- og Stabiliseringsberedskabet.
I dag hedder beredskabet: Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati, UFD. Det nye navn blev besluttet i Udenrigsministeriet i 2023.
- og UFD-foreningen er således for alle civile eksperter, som er optaget i Udenrigsministeriets civile beredskab.

På engelsk hedder UFD-foreningen: Association for Members of the Deployment Facility for Peace and Democracy, DFPD, by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark.
 
 
Medlemskab
Et medlemskab af UFD-foreningen er alene for medlemmer af Udenrigsministeriets Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati, UFD.
 
Et årligt medlemskab koster 250 kr.
Beløbet indbetales til UFD-foreningens konto:
Reg. 5479
Konto 0004273165
 
Send herefter dine kontaktoplysninger til formand Lise Thorsen, lisethorsen@gmail.com, eller til næstformand Nana Sofia Hansen, nanasofiahansen@hotmail.com.
Velkommen i foreningen!
Vi glæder os til at have dig med. Idéer til arrangementer er altid velkomne.
 
 
Udenrigsministeriets beskrivelse af UFD
Læs Udenrigsministeriets beskrivelse af UFD-beredskabet her.

 
UFD-Nyt
Fire gange årligt udkommer det digitale magasin UFD-Nyt af Udenrigsministeriet i samarbejde med Niras. Læs UFD-Nyt her.
 
 
Løbende møder med Udenrigsministeriet og Niras
Bestyrelsen har regelmæssige møder med Udenrigsministeriet og det administrerende konsulentfirma NIRAS.

Her informeres bestyrelsen om nye udviklinger og Danmarks udenrigspolitiske prioriteringer i regi af valgmissioner og krisemissioner i regi af EU og OSCE.

Bestyrelsen informerer, hvad der optager medlemmerne af udfordringer og spørgsmål, fx udvælgelseskriterier til missioner, sikkerhed, evalueringer, aflønning og forbedring af vilkår i forbindelse med udsendelser.
 
 
Medlemsmøder og fællesskab
UFD-foreningen holder løbende medlemsmøder i form af tema-aftener, debat og samtale om relevante og aktuelle emner.
 
Møderne er alene for medlemmer af UFD-foreningen og er gratis for medlemmer.
Eter møderne holder vi som regel fællesspisning.

Foruden denne hjemmeside findes en facebook-side for medlemmer af UFD-foreningen: 'UFD-foreningen - debatforum'.
UFD-foreningen