Kommende arrangementer:
 
Møde med valgforsker Jørgen Elklit fredag d. 6. september 2024 kl. 16-18

Kære medlemmer af UFD-foreningen
Vi har fornøjelsen af at invitere jer til vores første arrangement efter sommeren. Tilmeld dig allerede i dag, og sæt kryds i kalenderen:
Vi får besøg af valgforsker Jørgen Elklit, professor emeritus i statskundskab og ekspert i valg og demokratisk udvikling.
Sjældent har det været mere aktuelt at tale om valg og demokrati! Oplæg efterfulgt af samtale.

I sagens natur kender de fleste af os Jørgen Elklit og hans store bidrag til forskning i og perspektiver på valg.
Jørgen Elklit har været vores kollega i beredskabet lige siden begyndelsen, da regeringen og Folketinget i 1994 besluttde at oprette Det Internationale Humanitære Beredskab, IHB.
Samme år var han også ét af fem internationale medlemmer af Sydafrikas valgkommission.
I mere end 30 år har han ydet rådgivning i valg og demokrati.

Emne: Oplæg og samtale v. valgforsker Jørgen Elklit, inkl. kaffe, te og kage (gratis for medlemmer).
Spisning bagefter på den georgiske restaurant Mimino på Østerbrogade (egenbetaling).
Tid: Fredag d. 6. september 2024 kl. 16-18, samt restaurant
Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.
Lokale: Salen på 1. sal

Tilmelding:
Tilmelding sker til næstformand Nana Sofia Hansen, nanasofiahansen@hotmail.com.
Oplys om du vil med på restaurant.
Tilmeldingsfrist er d. 1. august kl. 12.00.

En bog værd at læse:
Vi anbefaler den gode lille Tænkepause-bog af Jørgen Elklit, ’Valg’, udgivet på Aarhus Universitetsforlag i 2017, 60 sider.
Fås på biblioteket og i boghandlen for 69 kr.
Indbydelsen sendes også ud af Niras på mail til alle i beredskabet.
Vi glæder os til at se jer til en spændende valg-dag med Jørgen Elklit.

Sommerhilsner fra bestyrelsen 🌼
Lise, Nana, Ewa, Steen, Vibeke, Hanne, Andreas
 

Gode idéer modtages altid gerne
Kontakt altid gerne bestyrelsen
  
 
Afholdte arrangementer:
 
2024
 
Den årlige generalforsamling i UFD-foreningen, inkl. spørgetime med UM og Niras, og fællesspisning, torsdag d. 14. marts 2024 kl. 16-21.
Sted: Kulturhuset Union, Nørre Allé 7, 2200 København N
32 UFD'ere deltog.
Her foruden to repræsentanter fra hhv. Udenrigsministeriet og Niras til spørgetimen, som blev afholdt for andet år i træk. Spørgetimen er en god ny årlig tradition, som alle parter er glade for.
Tak for en rigtig god dag og aften til alle, der deltog.
Referat af spørgetime og generalforsamling findes under 'Arkiv' her på hjemmesiden.

Besøg på Christiansborg onsdag d. 7. februar 2024 kl. 15.00-18.30
Rundvisning af MF Mette Reissmann, udenrigspolitisk drøftelse med MF Christian Friis Bach og MF Helle Bonnesen, og spisning i Snapstinget onsdag d. 7. februar 2024 kl. 15.00.
Emne: Hvor står dansk udenrigspolitik og sikkerhedspolitik i forhold til resten af verden, og hvad er Danmarks udenrigspolitiske prioriteringer?
29 UFD'ere deltog, herunder flere nyoptagne valgobservatører  i UFD.
 

2023

 
Medlemsmøde om præsidentvalget i Tyrkiet og kultur-dag i Aarhus midtby, lørdag d. 25. november 2023 kl. 12-19
Sted: Det Jyske Musikkonservatorium inkl. frokost, efterfulgt af besøg på kunstmuseet Aros og aftensmad på Café Rømer ved åen.
Oplæg af Hanne Severinsen og Bo Eric Weber, som begge var udsendt som STO på OSCE's valgmission i maj 2023.
Tema: I maj gik tyrkerne til valg, og efter 2. valgrunde i juni genvandt præsident Recep Erdogan fem år mere ved magten. Hans udfordrer, oppositionslederen Kemal Kilicdaroglu, gav ham kamp til stregen, med 48 over for 52 procent af stemmerne. Hvad er den demokratiske situation i landet, hvordan forløb valget, og hvad siger befolkningen? 
 
Dialogmøde med Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, torsdag d. 12. oktober 2023 kl. 15.30 i Østerbrohuset, København 
Ukraine er på alles læber som en naturlig og smertelig konsekvens af Ruslands kyniske krig i Ukraine. Ambassadøren gav sine perspektiver på Ukraines fremtid og fremtidige valg. Talte om bekæmpelse af korruption. Om Ruslands foruroligende rolle også på den storpolitiske scene. Og ikke mindst om ukrainerne, som hver dag kæmper for normalitet og hverdag, siden landet gik i nødretstilstand d. 24. februar 2022.
Mange af os har erfaringer med Ukraine fra valgmissioner og krisemissioner, ligesom mange af os har fulgt Ukraine i årevis.

Besøg på Georgiens ambassade i København m. oplæg af ambassadør Nata Menabde mandag d. 4. september 2023 kl. 16-19
Vi satte fokus på Georgiens demokratiske situation og landets udsatte position, set i lyset af krigen i Ukraine. 35 UFD'ere deltog i en spændende og engageret aften, hvor ambassadør Nata Menabde holdt oplæg af Georgiens historie, kultur og tradition for vinproduktion - og ikke mindst landets komplekse politiske situation.
Ligesom Ukraine og Moldova lider og strider Georgien med russiske besatte områder i deres eget land, nemlig de to regioner Abkhasien og Sydossetien. Georgierne er således afskåret fra en femtedel af deres eget land.
Mange UFD’ere har erfaring med Georgien, dels fra krisemission EUMM, dels fra OSCE-valgmissioner i Georgien ved både parlamentsvalg, præsidentvalg og lokalvalg.
Til stor glæde åbnede Danmark i år en ambassade i Georgien.
Som en del af arrangementet bød Georgiens ambassadør på et glas georgisk vin og spisning i form af en let anretning.

Spørgetime for medlemmer med UM og Niras tirsdag d. 6. marts 2023 kl. 16-17, forud for generalforsamlingen

Der var rig mulighed for at stille spørgsmål, og vi havde besøg af Bertil Moesgaard, Head of Section Migration Stabilization and Fragility (UM), og Rune Lamberth, Deputy Team Leader, Deployment Facility for Peace and Democracy (Niras). 32 FSB'ere deltog. 

Generalforsamling mandag d. 6. marts 2023 kl. 17-19
Afholdelde af den årlige ordinære generalforsamling, i Østerbrohuset, umiddelbart efter spørgetimen med besøg af UM og Niras.
Med afsæt i Udenrigsministeriets nye navn til beredskabet, fra Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) til Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati (UFD), vedtog denne forening at skifte navn fra FSB-foreningen til UFD-foreningen.

Medlemsaften om Afrika mandag d. 6. februar 2023 kl. 17-19
I over 50 år har Danmark haft udviklingspolitisk samarbejde med afrikanske lande.
Vi hørte oplæg af tre FSB'ere, nemlig Jasmina Pless, Peter B. Brasholt og Villy Vilstrup, som fortalte om deres valgmissioner i hhv. Kenya og Lesotho i 2022, og fra EUCAP ved Afrikas Horn i 2021.
 
 
2022

Medlemsaften om midtvejsvalget og valgsystemet i USA mandag d. 5. december 2022 kl. 17-19
Besøg og oplæg af to journlister med dybt kendskab til USA, nemlig Berlingske Kristian Mouritzen og freelancejournalist Vivian Jordansen. De har skrevet bogen 'Den 2. amerikanske borgerskrig' (2018).

Medlemsaften om FSB's historie og fremtid mandag d. 7. november 2022 kl. 17-19
Debat og perspektiver på, hvor vi som internaitonalt beredskab kan se os selv i en fremtiden. Oplæg af fire UFD'ere.

25-års jubilæum for Freds- og Stabiliseringsberedskabet hos Udenrigsministeriet mandag d. 3. oktober 2022
Tak for en flot og minderig dag med taler og gode oplæg i Eigtveds Pakhus på Asiatisk Plads.

Medlemsaften om Ungarn mandag d. 22. august 2022 kl. 17-19
Oplægsholdere: Ph.D. Regitze H. Rohlfing-Frederiksen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, om hendes arbejde med sociale bevægelser og politiske protester i Centraleuropa og Østeuropa. Lars Peder Bjørndal Hollænder, som var korttidsobservatør (STO) ved valget i Ungarn i april.
Læs resumé af Regitze Helene Rohlfings oplæg her.

Medlemsaften om Ukraine, i Charlottehaven mandag d. 30. maj 2022
Harald Jepsen holdt oplæg om sine erfaringer fra OSCE-valgmissioner i Ukraine, også set i lyset af Ruslands invasion af Ukraine.'
 
Generalforsamling d. 28. marts 2022
 
 
2021 og 2020
Inden medlemsmøder i 2020 og 2021 pga. corona-nedlukning
 
 
2019
 
Tunesien 9 år efter 'La Revolution' (det arabiske forår) den 22. november 2019 Udfordringer og perspektiver for fortsat demokratisering. 
Hvordan står det til med det arbiske forår - er det lykkedes mht. demokrati, frie valg og social retfærdighed? Den nyvalgte præsident førte en utraditionel valgkamp og blev valgt. Hvordan står det til med kvindernes stilling? Er korruptionen formindsket? Hvor står den gamle elite i den fortsatte demokratisering?
Oplæg af Rikke Hostrup Haugbølle, Ph.D fra Institut for Tværkulturelle Studier, Københavns Universitet, uafhængig forsker.
 
Hvordan står det til med sikkerhedspolitkken i Ukraine efter præsident- og parlamentsvalgene? Medlemsøde den 16. september 2019
Har Ukraine betalt en for høj pris for at gøre sig uafhængig af Rusland? Hvordan vil regeringen tackle et gennemkorrupt system? Hvordan bekæmpes Oligarkernes indflydelse? Hvordan bliver forholdet til Rusland, EU og USA?
Oplægsholder: Claus Mathiesen, cand mag., tidligere militærattache i Ukraine, lektor ved Forsvarsakademiet.

Hvordan står det til med demokratiet i South - South samarbejdet? Medlemsmøde den 3. juni 2019
Hvordan har demokratiet det i samarbejdet mellem lande, der er orienteret mod at skabe ligevægt i verdensøkonomien? Hvilke betingelser stilles der til modtagerlandene fra donorerne? Hvilken rolle spiller Kina's investeringer i Afrika og Silkevejsprojektet?
Oplægsholder: Peter Kragelund, cand. scient. og Ph.D., leder af Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC, der fornylig har udgivet bogen "South - South Development", Routledge, 2019. og som beskæftiger sig med den globale økonomi, økonomisk udvikling og udviklings intervention.

Arbejdet som formand for FN's Generalforsamling med Mogens Lykketoft, medlemsmøde den 29. april 2019
Hvordan arbejder FN's generalforsamling? Hvilke opgaver har formanden? Hvordan arbejdede generalforsamlingen med Verdensmålene om bekæmpelse af fattigdom og ulighed og om sammenhængen mellem miljø og klima? Hvad er udsigten til, at verdensmålene bliver helt eller delvist ført ud i livet? Hvilken opfølgning på målene finder sted? Hvilke andre væsentlige punkter var der på generalforsamlingens dagsorden i jubilæumsåret 2015 og 2016? Hvad er FN's rolle i verdenssamfundet og hvordan ser fremtiden ud?
Oplægsholder: Mogens Lykketoft, der var formand for FN's Generalforsamling i 2015-2016, Mogens Lykketoft er cand. polit. og har en lang politisk karriere bag sig som bl.a. udenrigsminister, finansminister, skatteminister, formand for Folketinget og formand for Socialdemokratiet.
 
 
2018

Hvad er fred, og hvilken betydning har fredsbegrebet i Freds- og Stabiliserings-beredskabet? Medlemsmøde den 3. december 2018
Vi har netop markeret 100-året for afslutningen på Første Verdenskrig. At kanonerne tav, førte imidlertid ikke til den varige og stabile fred, mange havde forestillet sig. De mange krige og konflikter i verden op til i dag rejser spørgsmålet, hvad er omfattet af et fredsbegreb, som skaber en mere fredelig verden, og hvad betyder dette for fredsmæglerens opgave og udfordring?
Til at gøre os klogere på fredsbegrebet har vi inviteret:
Helga Molbæk-Steensig, cand.mag. i Internationale Studier og BA i Balkanstudier, ansat ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og tilknyttet DEO (Oplysningsforbundet for Demokrati i Europa), hvor hun har været faglig redaktør på publikationen: Kan EU skabe fred i Verden? Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø.

Hvad er der sket med kvindernes ligestilling efter Det Arabiske Forår - fokus på Jordan, Marokko og Tunesien?. Medlemsmøde den 10. september 2018
Det er nu syv år efter Det Arabiske Forår. Er kvinderne blevet mere politiske aktive? Hvordan går med kvindernes rettigheder? Hvor langt er man kommet med kvindernes deltagelse i økonomien? Hvordan går det med at ændre lovgivningen med hensyn til arv, skilsmisse og beskyttelse mod vold og mange andre spørgsmål vil vi få svar på den 10. september.
Oplægsholder: Helle M. Vadmand, programrådgiver KVINFO, tidligere seniorrådgiver i Udenrigsministeriet. Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø.

Tyrkiets udenrigs- og indenrigspolitik efter valget den 24. juni. Medlemsmøde den 28. maj 2018
Erdogan har fremskudt Præsident - og Parlamentsvalget, vi har inviteret Jakob Lindgaard fra DIIS ekspert i Tyrkiet til at se på hvad, der kan ske i fremtiden efter valget. Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø.

Debatmøde om Putins udenrigs- og indenrigspolitik efter valget. Medlemsmøde den 30. april 2018
Oplæg ved Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker hos DIIS.
Vi har valgt at sætte fokus på Rusland efter valget - hvad vil Putin nu? De eskalerende konflikter med Vesten? Er reformer af økonomien nødvendig? Hvor står oppositionspolitikerne? Hvad med beskyldningerne for valgsvindel, korruption og magtmisbrug? Hvad er Putin's egen fremtid? og mange andre spørgsmål vil vi få svar på den 27. april. Sted: Østerbro Kulturhus.

Generalforsamling den 3. marts 2018

Debatmøde om god regeringsførelse, medlemsmøde den 15. januar 2018
Oplægsholder: forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder Hans Otto Sano, Ph.D. i økonomisk historie. Middag i Charlottehaven.

 
2017
 
Debatmøde om EU's civile krisestyringsmissioner den 14. november 2017
Missionerne leverer kapacitetsopbygning af sikkerhedsektoren rundt om i verden. Oplæg af sikkerhedrådgiver i UM, Niels Thisted, og antropolog Lisbeth Rasch, Forsvarets Efterretningstjeneste, samt teamleder Emily Fity, NIRAS.
Sted: VerdenskulturCentret, Nørrebro. Middag på Spiseriet samme sted.

Debatmøde om Tyrkiet den 20. juni 2017, Indenrigspolitik og EU-aftaler
v. Mathias Findalen, ekstern lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale studier.
Kurderne og udenrigspolitik
v. Hetav Royan, Mellemøstjournalist og kandidatstuderende på SDU, Institut for Mellemøststudier.
Sted: Østerbro Kulturhus. Spisning på Charlottehaven

Debatmøde om Ukraine den 23. maj 2017
Talere: Cand.mag. ved Forsvarsakademiet, Claus Mathiesen, om situationen i Ukraine og cand.mag og sprogofficer Sarah Præstrud om arbejdet som tid. OSCE-monitor i Ukraine. Sted: Østerbrohuset, lokale 1, Århusgade 103, Kbh. Ø.
MIddag i Charlottehaven.
UFD-foreningen